Menu

Deklaracje na egzamin maturalny w 2018.

13 września 2017

Informujemy słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego sem. V i VI, iż termin składania deklaracji do egzaminu maturalnego w 2018 r. upływa z dniem 30 września 2017 r.

Osoby, które chcą podejść do matury prosimy o pilne zgłaszanie się do sekretariatu w celu złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie.

Brak złożenia deklaracji do 30 września 2017 r. skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu maturalnego w maju 2018 r.

Zobacz także